KOMITEER

Vi ønsker å engasjere flere av våre frivillige i Norsk Start til å være med å videreutvikle organisasjonen vår. Kunne du tenkt deg å engasjere deg mer? Bli med i en av våre komiteer:

Prosjektkomité: Prosjektkomitéen  jobber med våre andre integreringsprosjekter utenom de ukentlige samtalemøtene. Dette er eksterne prosjekter som har fokus på inkludering av flyktninger. Vi jobber for eksempel med et mentorprogram og andre samarbeidstiltak med kommunen, NTNU og andre frivillige organisasjoner. (Prosjektansvarlig: Gina Sutterud Warland)

PR-komité: Jobber med å videreutvikle og vedlikeholde Norsk Start sitt ansikt utad gjennom nettside, facebook og instagram. Jobber også med grafisk design og generell markedsføring av organisasjonen. Her er vi åpne for ny idéer og prosjekter hvor kun fantasien setter grenser. (PR-ansvarlig: Astrid Grimstad)

Sosialkomité: Jobber med å styrke det frivillige miljøet i organisasjonen. Arrangerer oppstartsfest, hyttetur, avslutningsfest og annet sosialt for de frivillige. (Sosialtansvarlig: Magnus Fjogstad)

(for å være med i en komité må du være/ ha vært frivillig samtalepartner i Norsk Start)

cropped-15095477_1419838531362763_8923457670503347663_n.png

%d bloggere like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close